Sołtysi 2015 - 2019r.
a.byrwa-08.02.2015r.

Sołtysi w Gminie Roźwienica

Roźwienica - Małka Stanisław
Rudołowice - Kud Józef
Wola Roźwienicka - Dryniak Henryk
Cząstkowice - Oczak Olga
Tyniowice - Sas Krzysztof
Węgierka - Baran Artur
Wola Węgierska - Wojdyła Stanisław
Chorzów - Potoczny Roman
Czudowice - Malawski Zdzisław
Mokra - Hałajko Małgorzata
Więckowice - Roga Józef
Bystrowice - Baran Józef

a.byrwa- 21.12.2015r

W dniu 08.02.2015 rok, odbędą się wybory Sołtysów i członków Rady Sołeckiej, w całej Gminie Roźwienica.
Do dnia 24.01.2015 rok, należy składać zgłoszenia na to stanowisko i członków Rady Sołeckiej, oraz członków Komisji Wyborczej. 
Kandydat wypełnia zgłoszenie, zbiera na listę poparcia 15 podpisów, mieszkańców Cząstkowic, składa je w Urzędzie Gminy Wójtowi, bądź osobie upoważnionej.
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę, w formie oświadczenia na kandydowanie na Sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej i członka Komisji Wyborczej.
Kandydować na Sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 25 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa, jest wpisany do gminnego rejestru wyborców.
Kandydować na członka Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa, oraz jest wpisany do gminnego rejestru wyborców.
Prawa wybierania nie mają osoby:
1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym 
www.czastkowice.pl.tl
 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Informacje ogólne
 
autor strony a.byrwa

Strona założona 03.09.2010 r. aby informować mieszkańców o tym co się wokół nas dzieje. Zapraszam wszystkich do jej współtworzenia.
Z ostatniej chwili!!!
 
Obrady VI Sesji Rady Gminy Roźwienica VIII kadencji, odbędą się w dniu 25 czerwiec 2015 roku, /czwartek/ o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy.
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=