Ogłoszenia

   Opłaty lokalne w 2015 roku

 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 roku     
    
 
                                  


 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROŹWIENICA DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH CEN W 2015 ROKU ZA ODPADY KOMUNALNE, POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

1.     Za odpady komunalne od gospodarstwa domowego za jeden miesiąc:

Segregowane - 7,50 zł od gospodarstwa domowego jedno osobowego
Zmieszanie (nie segregowane) - 11 zł

·        Segregowane – 15,00 zł od gospodarstwa domowego

·        Zmieszane (nie segregowane) – 22,00 zł

·        Terminy płatności za odpady komunalne: I rata – 15.03.2015 rok ; II rata – 15.05.2015 rok ; III rata – 15.09.2015 rok ; IV rata – 15.11.2015 rok;

2.     Za pobór wody – cena do zapłaty 2,26 zł

3.     Za odprowadzanie ścieków – cena do zapłaty 3,52 zł

4.     Opłata abonamentowa za miesiąc – cena do zapłaty 1,70 zł

5.     Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej  - cena do zapłaty 293,42 zł

6.     Opłata za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – cena do zapłaty 239,60 zł

 

Należności z pozycji 1 – 4 można wpłacać na konto: 11 9108 0006 0000 0000 0198 0002


INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROŹWIENICA W SPRAWIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Urząd Gminy w Roźwienicy informuje ,że na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Woli Roźwienickiej powstał Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego będzie można zdawać następujące asortymenty odpadów:

 

·        Zużyte opony

·        Meble i odpady  wielkogabarytowe

·        Odpady budowlane i rozbiórkowe (jeżeli remont, rozbiórka prowadzona jest samodzielnie)

·        Zużyty sprzęt elektroniczny

·        Odpady opakowania po środkach ochrony roślin

·        Przeterminowane leki i chemikalia

·        Odpady opakowaniowe (szkło, tworzywa sztuczne)

·        Zimny popiół i żużel

·        Odpady biodegradowalne w tym zielone z ogródków i parków

Odpady będą odbierane przez pracownika Urzędu Gminy Roźwienica w środy w godzinach 8:00 – 14:00, oraz w soboty w godzinach 8:30 – 9:30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym Tel. 501 798 979


 

 

 

www.czastkowice.pl.tl
 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Informacje ogólne
 
autor strony a.byrwa

Strona założona 03.09.2010 r. aby informować mieszkańców o tym co się wokół nas dzieje. Zapraszam wszystkich do jej współtworzenia.
Z ostatniej chwili!!!
 
Obrady VI Sesji Rady Gminy Roźwienica VIII kadencji, odbędą się w dniu 25 czerwiec 2015 roku, /czwartek/ o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy.
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=